• زمان : 19:38
آموزش عکاسی - قسمت نهم (عکاسی از منظره های ورزشی ماجراجویانه 5 - عکاسی از پرش در نور زیاد)


انجمن قاطی , انجمن تفریحی دریافت فایل