انجمن قاطی , انجمن تفریحی

عالم ز آه تیره تر از صبح محشر است
خون جگر به دیده آل پیمبر است
شهر مدینه گشته عزا خانه وجود
رخت سیاه بر تن زهرا و حیدر است
شهادت امام صادق علیه السلام تسلیت باد

انجمن قاطی , انجمن تفریحی

اس ام اس شهادت امام صادق (ع)


ز غربتش چه بگویم که سینه ها خون است
برای صادق زهرا مدینه محزون است
دلم دوباره به یاد رئیس مذهب سوخت
که داغ غربت لیلی حدیث مجنون است

انجمن قاطی , انجمن تفریحی


اس ام اس تسلیت شهادت امام صادق (ع)


جان عاشقان و شیفتگان تو، در آتشی از ماتم می‏سوزد و شراره‏اش دنیا را می‏سوزاند.
هق‏ هق گریه، رخصت تسلیت‏ گویی نمی‏دهد و طاقت شانه ‏ها را می‏گیرد.
غم جانکاه تو را بر دل مجروح عاشقان تسلیت می‏گوییم.

انجمن قاطی , انجمن تفریحی

شهادت امام جعفر صادق (ع)


غربتش چون شمع آبم میکند
صحن ویرانش خرابم میکند

انجمن قاطی , انجمن تفریحی

پیامک شهادت امام صادق (ع)


ای ششم پیشوای اهل ولا
خلق را رهبری به دین هدی
پای تا سر خدانمایی تو
هم ز سر تا بپای صدق و صفا
زهر منصور زد شرر به دلت
آب شد پیکرت ز زهر جفا
خون شد از داغ تو دل شیعه
عالم از ماتم تو غرق عزا


انجمن قاطی , انجمن تفریحیمتن تسلیت شهادت امام جعفر صادق (ع)


پر شرر شد از عزا هر دل عاشق
خون بگرید آسمان در غم صادق
کشته ی زهر جفا/ای عزیز مصطفی
صادق آل عبا


انجمن قاطی , انجمن تفریحی

شهادت امام صادق (ع)
سلام من به بقیع و به تربت صادق
سلام من به مدینه به غربت صادق
سلام من به مدینه به آستان بقیع
سلام من به بقیع و كبوتران بقیع
سلام من به مزار معطّر صادق
كه مثل ماه درخشد به آسمان بقیع

انجمن قاطی , انجمن تفریحی

سر آسمان های اعلا/به زیر قدم های صادق
دل غصه دار محبین/بسوزد ز غم های صادق
فدای امام غریبی/که شد کشته ی زهر کینه
ز داغ عزیزی پیمبر/شده محشری در مدینه

انجمن قاطی , انجمن تفریحی

اس ام اس شهادت امام صادق (ع)


فضاى شهر مدینه بیاد او تار است
هنوز سینه آن پیر عشق خونبار است
هنوز تلخى كامش به حسرت شهدى است
هنوز چشم دلش به رسیدن مهدى است


انجمن قاطی , انجمن تفریحیجملات شهادت امام جعفر صادق (ع)


جانم به فدای تو/ای یوسف پیغمبر
ای ذرّیه ی زهرا/آیات خوش ِ کوثر
ای نور حقایق/بر هر دل عاشق
ای جلوه ی رحمت/یا حضرت صادق


انجمن قاطی , انجمن تفریحی

متن تسلیت شهادت امام جعفر صادق (ع)


جسمی که آب شد زجفا زیر خاک رفت
در قلب آب و خاک از این داغ آذر است
خواهی اگر که بوسه زنی بر مزار او
قبرش کنار تربت زهرای اطهر است


انجمن قاطی , انجمن تفریحی

پیامک های شهادت امام صادق (ع)


آه از آنروز که بگرفت زطاغوت زمان
آتش از چار طرف خانه او را به میان
وندر خرمن آتش ولی رب جلیل

راه می رفته و میگفت منم پور خلیل

انجمن قاطی , انجمن تفریحی

اس ام اس مخصوص شهادت امام صادق (ع)


نه رواقی، نه گنبدی، حتی
سنگ قبری سرمزار تو نیست
غیرمُشتی کبوتر خسته
خادمی، زائری، کنار تو نیست

انجمن قاطی , انجمن تفریحی

اس ام اس شهادت امام صادق (ع)


پر از شمیم بهشت است منبرت صادق
به برکت نفحات معطرت صادق
چهار هزار حکیم و فقیه و دانشمند

رهین مکتب اندیشه گسترت صادق
و دیده ایم به وقت جهاد اندیشه
هزار مرتبه ما فتح خیبرت صادق