انجمن قاطی , انجمن تفریحی
Grand Theft Auto V عنوان پرآوازهی شرکت Rockstar، سال 2013 برای کنسولهای نسل هفتمی روانهی بازار شد. نوامبر سال 2014 نیزاین عنوان برای کنسولهای نسل هشتمی و نهایتاًًً آوریل 2015 نیز برای PC منتشر شد. در نسخههای نسل هشتمی (PS4 و Xbox One) روشی مخلفی وجود دارد که با استفاده از آن میتوانید کاراکتر خود را به حیوانات مختلفی نظیر سگ، گربه، مرغ دریایی، گرگ و... تبدیل کنید و با آنها بازی کنید. به عنوان مثال با پرندهها پرواز کنید و با حیوانات وحشی به افراد حمله کنید.
در محیط بازی (ترفندستان) گیاهانی به نام Peyote وجود دارند. کافی است برای تبدیل شدن به حیوان این گیاهان را یافته و آنها را بخورید.
در تصویر زیر میتوانید نقشهی این گیاهان را مشاهده کنید (برای مشاهده تصویر در اندازه واقعانجمن قاطی , انجمن تفریحی
ی بر روی تصویر کلیک کنید):
لازم به ذکر است گیاهانی که با رنگ سبز بر روی نقشه نمایان هستند بر روی خشکی قرار دارند و گیاهانی که با رنگ زرد مشخص شدهاند داخل یک وسیله مانند گلدان و نظایر آن مخفی شدهاند. همچنین گیاهانی که با رنگ آبی مشخص شدهاند زیر آب قرار دارند که با زیر دریایی و یا لباس غواص میتوانید به آنها دست یابید. تعداد کل گیاهان که درون نقشه نیز مشخص شده است 27 عدد است.