سلام
من سال آینده میخوام به انگلیس سفر کنم و با توجه به اینکه سفارت انگلیس تو ایران بسته شد نمی دونم باید چیکار کنم؟
اگر کسی میدونه باید چیکار کرد لطفا راهنمایی کنه
ممنون