مرکز مشاوره و خدمات پرستاری در منزل پرستاری فردوس متعهد می شود که مراقبین ما وظایف خود را آنگونه که شما از ما انتظار دارید انجام بدهند و احساس امنیت را در شما ایجاد کنند و با گذشت زمان شما رضایت تان را از ما و مراقبین ما حاصل می کنید و در صورت تمایل می توانید رضایت خودتان را از مراقب تان اعلام کنید.با توجه به رشد جمعیت سالمندی در ایران نیازهای اجتماعی ، رفاهی و مراقبتی سالمندان روز به روز در حال افزایش میباشد و یکی از این نیازها مراقبت از سالمندان است که باید به نحو شایسته ای انجام گردد . مرکز پرستاری فردوس اقدام به اعزام پرستار سالمند و همچنین پرستار کودک و ... میکند.

مراقبت از سالمندان در منزل توسط مراقبین مرکز پزشکی پرستاری فردوس بصورت روزانه ، شبانه ، شبانه روزی و یا بصورت مقطعی (مدت معین) انجام میپذیرد که از جمله وظایف مراقب سالمند درمنزل میتوان به موارد زیر اشاره نمود :

۱- مراقبت و نگهداری از سالمند

۲- پیگیری درمان و دادن دارو درتمام ساعات کاری

۳- تهیه غذا و دادن غذا

۴- رسیدگی به امور رفاهی سالمند و گردشگری سالمند( با اجازه کتبی خانواده)

۵- رسیدگی به علائق سالمند در اوقات فراغت ( مرور خاطرات- خواندن کتاب – حل کردن جدول و …… )

۶- همراهی سالمند در بیرون از منزل

۷- رسیدگی به امور اداری و مالی سالمند( با اجازه کتبی خانواده )

۸- رسیدگی به نظافت و استحمام سالمند

۹- رسیدگی به نظافت محل زندگی سالمند