انجمن قاطی , انجمن تفریحی


رامبد شکرابی ۴۵ ساله و همسر ۴۰ ساله اش, عکسی از خود در شهر دهلی, دومین شهر بزرگ هند منتشر کرده اند.

موضوعات مشابه (تصادفی) :