سلام
تو این تاپیک چند تا از دیالوگ های ماندگار فیلم ها رو با معنی فارسی میذارم که البته در اصل قسمتی شگفت...