رمان خاطرات سفیر نوشته نیلوفر شادمهری خاطرات دختری است محجبه ؛ که برای تحصیل به فرانسه می رود
کتاب خاطرات...