دیوار هادریان در انگلیس


دیوار هادریان دیواری باستانی از جنس سنگ و کلوخ میباشد که به دستور هادریان، امپراتور روم در سدهٔ دوم میلادی در شمال انگلستان امروزی ساخته شد تا مرزهای شمالی امپراتوری روم را در برابر حملات قبایل سلتی محافظت نماید.

طول این دیوار ۱۲۰ کیلومتر بوده و از رودخانه تاین در شرق انگلستان تا خور سالوی در غرب این کشور امتداد داشته است.انجمن قاطی , انجمن تفریحی

دیوار هادریان
دیوار هادریان با توجه به مصالحی که برای ساخت آن در دسترس بوده در قسمت شرقی رودخانه که از سنگ استفاده شده دارای ۳ متر پهنا و ارتفاعی بین ۵ تا ۶ متر بوده و در قسمت غربی رودخانه که از کلوخ برای بنای آن استفاده شده ۶ متر پهنا و ۳٫۵ متر ارتفاع داشته است.

انجمن قاطی , انجمن تفریحی


دیوار هادریانانجمن قاطی , انجمن تفریحی

همچنین در طول دیوار، قلعههایی کوچک با دو برج وجود داشته که برای نگهبانی و علامت دادن استفاده میشده است.امروزه نیز هنوز بخشهایی از این دیوار برجای مانده و در ۱۹۸۷ به عنوان بخشی از مرزهای امپراتوری روم در فهرست میراث جهانی یونسکو به ثبت رسیده است.