فروشگاه زنجیره ای تسکو سوپر مارکت سیاری ارایه کرده که شاید روزی جای وانت بارهای خرده-فروش در سطح شهر را بگیرد. انیماتور، کارگردان و نویسنده – و همکار تیم برتون – آنتونی فارکوهار اسمیت مرد پشت صحنه طراحی این خودرو است که چیزی شبیه یک چرخ دستی است. این سوپر مارکت سیار اکنون در حال گشتن شهرهای جزیره انگلیس است.

انجمن قاطی , انجمن تفریحی

انجمن قاطی , انجمن تفریحی

انجمن قاطی , انجمن تفریحی

انجمن قاطی , انجمن تفریحی

انجمن قاطی , انجمن تفریحی

انجمن قاطی , انجمن تفریحی