... سلام ...
ویرگول با وجود جسه ی کوچیکش گاهی میتونه تفاوت های بزرگی ایجاد کنه
برای مثال . توی حکم قاضی های (قضات)
دادگاه
قاضی : بخشش ، لازم نیست اعدامش کنید
قاضی : بخشش لازم نیست ، اعدامش کنید


و به این ترتیب میفهمیم گاهی فاصله ی مرگ و زندگی به اندازه ی یه ویرگوله .