«باغ پریها» در کشمیر + تصاویرباغ و بنای تاریخی پری محل یکی از جاذبههای گردشگری در کشمیر است که در زمان حکومت مغولها توسط شاهجهان و در دوران اوج حکومت وی ساخته شد.

در واقع این مجموعه توسط پسر شاهجهان شکوهدارا در اواسط سال 1600 میلادی و برای استفاده معلم وی ملا آخونشاه بنا شد و بعدها به عنوان مکانی برای تدریس نجوم مورد استفاده قرار گرفت.

این باغ بر خلاف باغهای مشابه درخت و گل زیادی ندارد و تنها ویژگی و جذابیت آن ساختمان های قدیمی و تاریخی و 6 تراس خاص آن است که چشمانداز خاصی را به دلیل قرار گرفتن این بنا بر روی تپههای بلند ایجاد کرده است.

پری محل در کشمیر به عنوان خانه پریها نیز شناخته میشود و تفاوت آن با سایر مجموعههای مشابه در کشمیر این است که هیچ آبشار و رودی در اطراف آن دیده نمیشود و به نظر میرسد آب مورد نیاز این محل از طریق لولهها و مجاری آب زیر زمینی تأمین میشود.

این مجموعه دارای 6 تراس (بهارخواب) است که ابعاد هر کدام با دیگری متفاوت است.


انجمن قاطی , انجمن تفریحی

انجمن قاطی , انجمن تفریحی

انجمن قاطی , انجمن تفریحی


انجمن قاطی , انجمن تفریحیانجمن قاطی , انجمن تفریحی


انجمن قاطی , انجمن تفریحی


انجمن قاطی , انجمن تفریحی

انجمن قاطی , انجمن تفریحی

انجمن قاطی , انجمن تفریحی

انجمن قاطی , انجمن تفریحی
انجمن قاطی , انجمن تفریحی

انجمن قاطی , انجمن تفریحی


انجمن قاطی , انجمن تفریحی