بعضی از دوستان...
هی به این رپ گوش دادن ما گیر میدن. . .
بیبین...
من رپو دوس دارم بخاطر . . .
وطن پرستی باس...
صدای هیدن...
ایهام بازی جی جی...
احساس تتلو...
خشم آرمین...
شاه بودن بهزاد...
کل کل پیشرو...
خالتور بازی تیک تاک...
تصویر سازی هیچکس...
خط عرفان....
نصیحتای بهرام...
قافیه سازی Mj...
"تنهایی حصین"...
"خاص بودن صادق"...
و . . .
قانع شدین یا بازم بگم؟؟؟؟
آره رفیق....دوس دارم!!!!