انجمن قاطی , انجمن تفریحی
نتایج تحقیقات نشان می دهد که قطع و وصل شدنهای مداوم ساعتهای زنگ دار در صبح میتواند باعث برهم خوردن چرخه خواب و ساعت بیولوژیک بدن افراد شود. اغلب افراد بزرگسال به دلیل مشغله های فراوان، دچار کم خوابی هستند در حالی که متخصصان معتقدند میزان خواب شبانه مورد نیاز را حداقل 7 ساعت است.
بررسی ها نشان می دهند، دانشمندان با انجام آزمایشات و مطالعاتی بر روی داوطلبان زیادی دریافتند استفاده از ساعت زنگ دار برای بیدار شدن از خواب موجب تداخل در خواب و بر هم زدن چرخه خواب می شود. گفتنی است، دانشمندان با مطالعه بر روی ساختار خواب انسان ها دریافتند هرگونه وسیله که تولید صدا می کند و موجب می شود افراد به صورت ناگهانی از خواب بپرند موجب تداخل خواب و ایجاد تنش های عصبی می شود.