بعضی ها اسمشان آدم است توباورنکن
گاهی کاری می کنند که ازهیچ گرگی بر نمی آید
************************

تنهایی یعنی این همه آغوش واسه تو بازه
اما توهمونیو می خوای که بهت پشت کرده


به نفسهای خســـــته ام نگاه نکن
توراکه داشته باشم تمام دنیا را پیاده میدوم
************************

دانی که چرا چوب شودقسمت آتش؟
بی حرمتیش برلب ودندان حسین است
دانی که چرا آب فرات است گل آلود
شرمندگی اش از لب عطشان حسین است
دانی که چرا خانه ی حق گشته سیه پوش
زیرا که خدا نیز عزادار حسین است


به این دوست داشتن ساده دلم راضی نمی مونه
بیا دیوونه ی هم شیم تواین دنیای دیوونه
نزار پایان عشقمون شبیه قصه ها باشه
نمیذارم جدایی پاش یه لحظه به عشقمون واشه
************************

چـــــــــــه تــلـــــخ”فرزندت” رابه نام من میخوانی
وهمسرت هنوز فکرمیکند.دوستش داریامروز به آنهایی می اندیشم
که روی شانه هایم گریه کردند
ونوبت من که شد شانه خالی کردند
************************

هروقت شارژ ایرانسل می گیرم
یاد رتبه ی کنکورم میفتم
اونوقت بغض گلومو میگیرهگاهی باید دروغ را راست پنداشت و راست را دروغ
بی فریب خوردن زندگی سختاست
************************

چه کــــــــــودکانه گــــــــــریستم
چه مــــــــــــــردانه از مـــــــــــــن رد شـــــــــــدیخـــــــــــــــدایـــا
میدانی طاق شدن طاقت یعنی چه ؟
یعنی حال اکنون مـــــــــــــــــــــن
************************

یه ماشین لباس شویی داشتیم اینقدتکون میخورد
که بنده ی خدا همزمان هم لباس میشست هم توخونه قدم میزد