انجمن قاطی , انجمن تفریحی

سال 2007 | 256 صفحه | ISBN: 9780471684732 | 7,96 MB | انجمن قاطی , انجمن تفریحی

پسورد فایل: www.booktolearn.com

معرفی:
کتاب “طراحی داخلی خانههای مسکونی” بیش از آنکه یک راهنمای دکوراسیون باشد، مهارتهای اساسی مورد نیاز برای طرحریزی فضاهای داخلی برای انواع خانه در انواع سبک دکوراتیو، از مدلسازی مجدد تا ساخت و ساز جدید را آموزش میدهد.
این کتاب ارزشمند، با رویکردی گام به گام، تمام جنبههای معماری داخلی را چنانکه به عوامل انسانی و کاربرد روزانه مرتبط است، بررسی میکند. Maureen Mitoon و Courtney Nystuen نویسنده و طراح داخلی، حداقل مقدار فضای مورد نیاز را کاوش میکنند تا اتاقهایی با عملکرد مفید از آشپزخانه تا حمام، اتاق خواب تا راهرو و تمام اتاقهای بین آنها را ایجاد کنند.
این ابزار ارزشمند با صدها طراحی و تصویر، کامل شده است و با تمرکز بر کیفیت طراحی بیش از مقدار فضا، اولین منبع درزمینه طراحی اتاقهای جذاب و در عین حال مفید میباشد.


انجمن قاطی , انجمن تفریحی کتاب، بزرگترین اختراع بشر است. "ویلیام شکسپیر"