۶.۸ میلیون پورت اینترنت فیبرنوری در کشور ایجاد میشود
شنبه ۶ تير ۱۳۹۴ ساعت ۱۳:۱۶


اجرای بهینه دولت الکترونیک منوط به داشتن زیرساختی پایدار و پرسرعت است.

مدیر برنامهریزی اپراتور فیبرنوری از راهاندازی ۶.۸ میلیون پورت دسترسی فیبرنوری تا ۸ سال آینده در کشور خبر داد و گفت: با اجرای این پروژه، ۳۰۰ هزار شغل مستقیم و غیر مستقیم در کشور ایجاد میشود.


به گزارش ایتنا از مهر، با هماهنگی اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان بوشهر، نشست بررسی اجرای پروژه شبکه فیبرنوری این استان با حضور اپراتور چهارم برگزار شد.

کیوان رنجی - مدیر طرح و برنامه اپراتور فیبرنوری ایرانیاننت در این نشست گفت: اجرای پروژه کشوری دسترسی فیبرنوری در ۳ مرحله صورت میپذیرد که در مرحله اول ۷ کلانشهر تهران، قم، کرج، اصفهان، شیراز ، مشهد و تبریز در دستور کار قرار دارند.

وی با اشاره به راهاندازی ۶.۸ میلیون پورت دسترسی فیبرنوری در یک برنامه ۸ ساله در سطح کشور، از ایجاد ۳۰۰ هزار شغل مستقیم و غیر مستقیم خبر داد.

در این نشست علی سملیان- مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان بوشهر، گفت: درنظر داریم پروژه شبکه فیبرنوری شهر بوشهر را خارج از اولویت، اجرایی کنیم؛ به همین منظور، از شهرداری بوشهر و شرکت مخابرات درخواست کردهایم تا با همکاری اپراتور چهارم به روش bot این مهم را تحقق بخشند.

وی به ضرورت اجرای این پروژه اشاره کرد و افزود: اجرای بهینه دولت الکترونیک منوط به داشتن زیرساختی پایدار و پرسرعت است.

در این نشست مطابق زمانبندی ارائه شده از سوی اپراتور ایرانیاننت، اجرای شبکه فیبرنوری در استان بوشهر در اولویت سوم قرار گرفت که طبق زمانبندی، این پروژه در سال ۹۸ اجرا میشود؛ همچنین مقررشد کمیتهای جهت بررسی جزئیات طرح، تشکیل و جلسات به طور منظم انجام شود.

موضوعات مشابه (تصادفی) :