پیشنهاد ۹ میلیون دلاری نیروی دریایی آمریکا به مایکروسافتنیروی دریایی آمریکا که نتوانست پیش از بازنشسته شدن ویندوز XP شبکه خود را بهروز کند و نسل جدید سختافزارهای رایانهای را مورد استفاده قرار دهد، اعلام کرد حاضر است ۹ میلیون دلار به مایکروسافت بدهد تا این شرکت به پشتیبانی از ویندوز XP ادامه دهد و ایمنی را در رایانههای مجهز به این سیستمعامل برقرار کند.

بر اساس قراردادی که بین این دو مرکز منعقد میشود، مایکروسافت موظف است برای دوره زمانی سه سال حفرههای امنیتی خطرناک و اختلالات نرمافزاری را در سیستمعامل ویندوز XP، مجموعه نرمافزاری Office 2003، Exchange 2003 و Server 2003 از میان بردارد.

نیروی دریایی آمریکا نرمافزارها و ابزارهای مختلفی دارد که فقط روی سیستمعامل ویندوز XP اجرا میشوند و هم اکنون فرآیند تغییر و بهروزرسانی این نرمافزارها آغاز شده است.

شرکت مایکروسافت از آوریل ۲۰۱۴ به ادامه پشتیبانی از ویندوز XP، Office 2003 و Exchange 2003 پایان داد و چند ماه بعد هم Server 2003 بازنشسته شد. نیروی دریایی آمریکا پیشبینی کرده است بر اساس این قرارداد همکاری آنها با مایکروسافت تا ژوئیه ۲۰۱۶ ادامه پیدا کند. اما در قرارداد مذکور قید شده است که در صورت لزوم این همکاریها تا ژوئن ۲۰۱۷ ادامه یابد. این مساله میتواند در مجموع هزینه ۳۱ میلیون دلاری را برای نیروی دریایی آمریکا به همراه داشته باشد.

موضوعات مشابه (تصادفی) :