تاریخ انتشار : جمعه, 31 ارديبهشت 1395

سحردولتشاهی با انتشار تصویر زیر در اینستاگرام خود از نظرات هوادارانش درباره لباسی که روی فرش قرمز فیلم کن (فیلم وارونگی) پوشیده بود، تشکر کرد.

انجمن قاطی , انجمن تفریحی

به گزارش نواندیش، تصاویر مربوط به فرش قرمز وارونگی در جشنواره کن است:

انجمن قاطی , انجمن تفریحی