پسر رفت پیش خالکوب و گفت : این اسم دخترو که خالکوبی کردمو پاک کن و این اسمو به جاش بنویس .
خالکوب گفت : عشقت بوده که درد خالکوبی رو تحمل کردی ؟
گفت آره
پرسید : پس چرا پاکش کنم ؟
گفت : دیروز ازدواج کرد ، از پشت در دفترخونه گوش میدادم که فهمیدم اسمشو عوضی بهم گفته ، اسم واقعیشو بنویس ..!
این یعنی معرفت …
به سلامتی همه با معرفتا
.
.
(@) < (@)
.
.
به سلامتی بارون ک معلوم نیست چقدر حافظه داره که این همه خاطره توش جاشده…
.
.
(@) >< (@)
.
.
به سلامتیه مادرایی که با حوصله راه رفتنو یاد بچه هاشون دادن ، ولی
تو پیری بچه هاشون خجالت میکشن ویلچرشونو هل بدن !
.
.
(@) >< (@)
.
.
بسلامتی پسری که شب عروسی عشقش مست مست رفت دم در تالارنشست ولی عروسی رو خراب نکردمنتظر موند تا عروس داماد اومدن پایین همه به عروس هدیه میدادن اونم رفت هدیه شو داد عروس گفت این چیه؟؟پسره گفت این همون قرانیه ک بهش قسم خوردی مال من باشی
.
.
(@) >< (@)
.
.
سلامتی رفیقی که مثل خط وسط جادس تیکه تیکه میشه ولی پابه پات میاد
.
.
(@) >< (@)
.
.
به سلامتی سیگارکه بهم یاد داد عاقبت سوختن واس کسی
زیرپا له شدنه
.
.
(@) >< (@)
.
.
به سلامتی اونی که اومد تنهایی هاشو باهام تقسیم کنه اما اونقدر بخشنده بود که سهمشو گذاشت و رفت
.
.
(@) >< (@)
.
.
سلامتی دختری که،
نه “منتظر” میمونه کسی خوشبختش کنه، نه “اجازه” میده کسی بدبختش کنه..
.
.
(@) >< (@)
.
.
ﺳﻼﻣﺘﯽ ﭘﺴﺮﯼ ﮐﻪ …
ﺑﺎ ﭼﺸﻢ ﻫﺎﻱ ﺧﻴﺲ ﻭﺍﺭﺩ ﺳﺎﻧﺪﻭﻳﭽــــﯽ ﺑﻐﻞ “ﺗﺎﻻﺭﻋﺮﻭﺳـﯽ”ﺷﺪ ﻭ ﮔﻔﺖ: …ﺍﻣﺸﺐ ﻋﺮﻭﺳﻲ ” ﻋﺸﻘﻤﻪ ” , ﺑﻨـﺪﺭﯼ ﺑذار
.
.
(@) >< (@)
.
.
به سلامتی خودمون که آخرش نفهمیدیم اینجایی که هستیم تقدیر مونه یا تقصیرمون…..!
.
.
(@) >< (@)
.
.
به سلامتیه دختری که پای سفره عقد بجای اینکه بگه با اجازه ی بزرگترا بله، گفت با اجازه ی عشق اولم که نذاشتین باهاش ازدواج کنم بله…
.
.
(@) >< (@)
.
.
به سلامتـــی خودم کــه از پـشت خـنجر خوردم
برگشتم و گفتم
بیخیال رفیــق ، میدونم نشناختی …!
.
.
(@) >< (@)