آموزش ارسال sms زماندار با گوشی های اندروید


اگه شما می خواهید یک s m s را که نوشتید در یک زمان خاصی ارسال کنید به علت

مشغله کاری فراموش کرده اید و پیام را ارسال نکرده اید دیگر مشکلی برای این مسئله وجود ندارد

شما کافی است پیام خود را نوشت و آن را زمان بندی کنند با ما همراه باشید .

آموزش ارسال sms زماندار با گوشی های اندروید
روش ارسال s m s زمان دار

ابتدا پیام خود را نوشت سپس برای زمان بند کردن s m s خود از منوی بالا صفحه

که به شکل سه خط است را انتخاب می کنیم .


آ

سپس در این مرحله زمان بندی پیام را انتخاب می کنیم که در اینجا کمترین زمان ۶ دقیقه

می باشد .حد اکثر تا چند روز هم پاسخ گو می باشد .
آموزش ارسال sms زماندار با گوشی های اندروید
آموزش ارسال sms زماندار با گوشی های اندرویدپس از زدن گزینه انجام شد نسبت به زمانی که شما تایید کرده اید ارسال می شود اما

اگر مثبت به تغییر زمان نیاز دارید قبل از ارسال بالای متنی که نوشته اید کلیک کرده و

زمان را اصلاح می کنید .
آموزش ارسال sms زماندار با گوشی های اندروید