ارتفاع دریاچه از سطح دریا در حدود ۲۰۰۲ متر، طول آن در حدود ۲۶۰ متر و عرض آن ۲۳۰ متر است. این دریاچه در بخش شمال شرقی روستای خرمکوه و روستای کلیشم قرار دارد.

روستای خرمکوه در قسمت عمارلو شهرستان رودبار قرار دارد.

افزون بر این در این منطقه استخر(سَل) و چشمه قل قله ,

نیز از دیگر جذابیت های گردشگری است. آب چشمه ها و رودها از این بخش به طرف روستای خرمکوه سرازیر می شو


منبع

آژانس گردشگری | تور داخلی | تور خارجی