داريوش اقبالي و فرامرز اصلاني - ديوار
Db D E F#m Db D Db D Db

یه دیواره، یه دیواره که یه عمر آزگاره ... اونورش همیشه بنبست اینورش هیچی نداره

Db D E F#m Db D Db D Db

یه طرف همه سیاهو یه طرف همه سفیدیم ... این طرف ریشه نداریم اون طرف ریشه بریدیم

Db Bm D Db Bm D Db

اگه از دیوار خونه چشممون جدا نمیشد ... یه درخت پیر انجیر همه چیز ما نمیشد

Db D E D Bm Db Bm D Db

بسکه زندگی نکردیم وحشت از مردن نداریم ... ساعتو جلو کشیدن وقت غم خوردن نداریم

Db Bm D E Db Bm D Db

برای اون یه وجب خاک همه دنیامونو دادیم ... ما برای بوی گندم خیلی چیزامونو دادیم

F#m Bm D Db Bm D Db

هیشکی یادمون نداده خنده هامونو ببینیم ... این فقط درد وطن نیست ما تو غربتم همینیم

F#m Db Bm D E F#m

اینور و اونور دیوار درد ما هنوز همونه ... آی شقایق ما جماعت دردمون از خودمونه

Db D Db Bm D E F#m

تو همه خاطره هامون حق دشمن مرده باده ... حتی راه دشمنی رو هیشکی یادمون نداده

Db D E F#m Db D Db D Db

یه دیواره، یه دیواره که یه عمر آزگاره ... اونورش همیشه بنبست اینورش هیچی نداره

Db D E F#m Db D Db D Db

از عذاب این قبیله هممون از هم بریدیم ... حسّ همخونی نداریم چون قبیلمونو دیدیم

Db D F#m D Db Bm D Db

ما که تو زمزمه هامون هی به داد هم رسیدیم ... یکی یادمون بیاره کی به داد هم رسیدیم

Db D E D Db Bm D Db

تو هجوم این همه حرف هر جوابی یه سقوطه ... تو بگو هرچی که میخوای من که سنگرم، سکوته