کوکائین نوعی از ماده مخدر است که از برگ های گیاه کوکا که در مناطق کوهستانی کشورهای جنوب آمریکا مانند بولیوی، کلمبیا و پرو رشد می کند ، تولید می شود . در سال 1885 اولین بار استحصال از گیاه کوکا صورت گرفت و در آن زمان ها پزشکان از این ماده به عنوان تقویت کننده در درمان بسیاری از بیماری ها استفاده می کردند . گاهی پزشکان از این ماده به عنوان داروی بیهوشی برای جراحی های چشم و دهان استفاده می کردند و یا برای تسکین دادن درد بعد از زخم های شدید از آن استفاده می شد.
رایج ترین شکل کوکائین به صورت پودر سفید رنگ است که در کشورهای اروپایی و آمریکایی بیش تر دیده می شود . مصرف کنندگان این ماده، کوکائین را به وسیله نی یا یک کاغذ لوله شده به داخل بینی می کشند .
البته به صورت دیگری نیز آن را مصرف می کنند که آن را در داخل آب حل می کنند و به صورت تزریقی مستقیما وارد جریان خون خود می کنند .
کوکائین و کراک مواد مخدر بسیار قوی هستند که طول زمان تاثیر گذاری آنها نسبتا پایین است . کراک ماده مخدری است که در بین جوانان سیاه پوست استفاده می شود . کراک خودش نوعی از کوکائین است که به شکل تکه های کوچک کلوخ است . این ماده هنگامی که به آن حرارت داده می شود صدایی مانند شکستن از خود پخش و ساطع می کند و به همین دلیل به این اسم نامگذاری شده است .
از بین این همه ماده مخدر ، مصرف کراک مانند هروئین ، چندان گسترده و وسیع نیست و تنها برخی از معتادان در کشورهای غربی از آن استفاده می کنند .

avayemiadrahayi.com